โรงเรียนของหนู

posted on 10 May 2013 06:49 by loft in IDEA
การศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ

การบอกว่าจะยุบโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยของรัฐบาล

โดยให้เหตุผลว่าไม่คุ้มในการดำเนินการ

อยากทราบว่าใช้หัวสมองส่วนไหนคิด

โรงเรียนถึงมีนักเรียนน้อย แต่ได้สอนให้เค้าเป็นคนดี ก็คุ้มค่าต่อสังคมแล้ว

ความคุ้มหรือไม่คุ้มต้องอยู่ที่สอนอย่างมีคุณภาพต่างหาก

การได้รับการศึกษาที่เหมาะสมก็ช่วยพัฒนาประชาชนให้รู้จักคิด

วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ถูกชักจูงได้ง่ายๆ

ในหน้าที่ที่เป็นผู้บริหารประเทศควรคิดที่จะยกระดับ ประสิทธิภาพ ในการสอนมากกว่า

ถ้าจะบอกว่ายังสามารถให้การศึกษาในช่องทางอื่นๆได้

ขอถามว่าขนาดบริหารช่องทางปกติยังไม่รอดเลย

ช่องทางอื่นๆ จะรอดหรือ
 

Comment

Comment:

Tweet

Related Posts with Thumbnails